מה צריך לקרות כדי שילד יועבר מחזקת אימו לחזקת אביו?

כמה תסקירים צריך לערוך כדי להעביר ילד לחזקת אביו, וכמה כדי להשאיר בחזקת אימו? אב ביקש הוצאת ילדו בן השש מחזקת אימו והעברתו אליו. המקרה הגיע לבית המשפט העליון שדן בשאלה הקשה: האם צריך לשאול את הילד לדעתו?

אמנת האג

באמנת האג נקבע שזכותו של הקטין שישמעו אותו, ואף בית המשפט קבע כי חשוב לשמוע קטינים בפני שופט ובנוכחות עו”ס בבית המשפט, אך הדבר אינו חד משמעי אלא תלוי בנסיבות כל מקרה ומקרה.

במקרה הנוכחי, הוגשו 7 תסקירים כולל תסקיר של מכון שלם, דבר שלא קורה הרבה במחוזותינו. שים לב שלאחר 7 תסקירים (!!!) עדין מתקשה מערכת המשפט שלנו להעביר קטין מאמו לאביו. הדבר בולט במיוחד לעומת מקרים שבהם נקבע שהמשמורת אצל האם ובהם לא מגיעים לכמות כזו של תסקירים.

פסק הדין

בפסק הדין נקבע שאין להטיל על “כתפיו הצרות” של הקטין את ההכרעה בסכסוכים בין הוריו, ובית המשפט אינו רואה מקום להתערב בעניין. כלומר: בית המשפט החליט שלא להחליט והשאיר את ההכרעה לגופים שהגישו את התסקירים.

אמו של הקטין עזבה עם הקטין את הבית המשותף והאב הגיש תביעת משמורת שבסופה הילדים עברו לחזקתו .במקרה הזה האב קיבל את המשומרת, אך מקרים רבים, אולי רבים מידי מסתיימים בהחלטה הפוכה.

(המקרה נידון בבקשת ערעור בפני כבוד השופט – א’ רובינשטיין בע”מ 4539/13)