טובת הילד התיקון לצמצום סמכויות עובדים סוציאליים להכריע בסכסוכים בין בני זוג

הצעת החוק

בתאריך 18/06/2014 התקיים דיון בהצעת החוק של ח”כ דוד אזולאי בעניין תיקון ס’ 19 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון: צמצום סמכותם של פקידי סעד וגורמים אחרים להכריע בעניין קטין), התשע”ג-2013.

ההצעה עברה פה אחד וכעת יש להמתין לקריאה שנייה ושלישית.

חותמת גומי

התיקון המוצע הוא מניעת האפשרות של העובדים הסוציאלית להכריע בסכסוכים בין בני זוג, בטענה שאינם שופטים. התיקון מבקש לקבוע שזכות ההכרעה תהיה אך ורק בידי בית המשפט, שכיום משמש כחותמת גומי בלבד, לחוות הדעת של עובדי הרווחה.

אני מסכים עם התיקון ומניסיוני, חוות דעתם של עובדי הרווחה (בניגוד למומחים אחרים אותם ממנה בית משפט בתחומים נוספים) הן מגדריות ואינן רואות את טובת הילדים כערך עליון.

ד”ר פרץ סגל ממשרד המשפטים, שהנו בעד התיקון, טען ש “לא יכול להיות שמי שמחווה דעתו יהיה גם זה שיכריע, על פי מינוי של בית משפט”.

הילד לכוד באמצע

כמי שתמיד רואה את טובת הילדים כערך ראשון במעלה, עמדתי היא שהאחריות פה היא עצומה. בפועל, ההורים מצויים בקונפליקט קשה ופעמים רבות הם רבים על כל דבר ועניין, פעוט או משמעותי. התוצאה היא פגיעה בילדים. שלא יוצאים, למשל, עם הכיתה לסיור בפולין כי האימא, או האבא לא חתמו על אישור הנסיעה. ההורים רבים ביניהם על דברים אחרים לגמרי, ולא מעט פעמים גם כורכים חתימה, או אישור הנוגע לטובת הילד, בתשלומי מזונות ובהתחשבנויות. בינתיים הילד לכוד באמצע וסובל.

אני קורא ליישם את השינוי ולוודא שבוועדות השונות הדנות בהליך, הנושא העיקרי יהיה טובת הילד וקיום הליכים תקינים. עלינו להבטיח איזון בין מומחים ומומחיות, כדי להבטיח שלא יופעלו שיקולים מגדריים שאינם במקומם.

זהו מצב מאוד לא תקין מבחינה משפטית ויש לשנותו במהירות האפשרית.